Річний звіт про діяльність закладу

2016-2017 навчальний рік
Створено: 17.11.2017Оновлено: 22.11.2017

На початок 2016/2017 н.р. у школі навчалося 1118 учнів, укомплектовано 43 класи.  Охоплено навчанням 100% учнів.

У 2016/2017 навчальному році заклад  закінчило 37 випускників школи.

Державна підсумкова атестація у 2016/2017 н. р. у 4-их, 9-их та 11-их класах пройшла організовано та показала наступні результати: учні 4-их класів показали під час атестації рівні результати, що  співпадають з річними; випускники 9-их класів підтвердили річні оцінки. За підсумками державної підсумкової атестації випускників 11-го класу 2016/2017 навчального року спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількості учнів, які володіють навчальним матеріалом на достатньому  рівні.

Згідно з річним планом роботи закладу   на 2016/2017 н.р. адміністрацією школи було проаналізовано виконання навчальних програм з базових дисциплін навчального плану за 2016/2017 навчальний рік. Було перевірено виконання теоретичної та практичної частини програм. Протягом перевірки було проаналізовано ведення класних журналів, відповідність записів у журналах, календарно-тематичному плануванню вчителів, зведені звіти вчителів про виконання навчальних програм. За результатами перевірки встановлено, що станом на 26.05.2017р. інваріантна та варіативна складові частини навчальних планів виконано повністю. Навчальний матеріал викладався відповідно до календарних планів з дотриманням кількості годин призначених програмою на кожну тему. Графік контрольних робіт з предметів виконано. Кількість годин відведених для вивчення програмного матеріалу, які заплановані, співпадала з кількістю фактично проведених уроків. Обов’язковий мінімум практичних, лабораторних, контрольних робіт, уроків позакласного читання, робіт із зв’язного мовлення виконано  в 1-11класах.  

Протягом року проводилося вивчення дотримання критеріїв оцінювання у навчально-виховному процесі та викладання окремих предметів. Матеріали за результатами перевірки були узагальнені, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки. Результати вивчення були заслуханні на педагогічній раді.

Повний текст звіту

© Усі права захищено. Буча 2012-2019