Правила прийому до нашого НВК

Створено: 17.11.2017Оновлено: 22.11.2017

Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви ( для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної   довідки    встановленого зразка,     документа про рівень освіти ( крім дітей, які вступають до першого класу).

Зарахування учнів до спеціалізованих  класів  загальноосвітньої школи -  за результатами  конкурсного приймання, що проводяться за Правилами конкурсного приймання, затвердженими директором школи та погодженими з відділом  освіти. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого класу або навчального закладу.

Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка та довідки з іншого навчального закладу.

© Усі права захищено. Буча 2012-2019